Wijs & van Oostveen Fund Management

Onze beleggingsfondsen worden beheerd door Wijs & van Oostveen Fund Management, een 100% zustervennootschap van Wijs & van Oostveen. Wijs & van Oostveen heeft meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van vermogensbeheer, beleggingsadvies, execution only en het beheer van beleggingsfondsen. Onder meer de volgende fondsen worden beheerd door Wijs & van Oostveen Fund Management: Global Titans Fund, Dynamic Euro Bond Fund, ABS Fund en Bright New World Fund.

Inspelen op snelgroeiende innovaties

Nieuwe trends en ontwikkelingen veranderen de wereld. En groeien vaak snel waardoor ze ook mooie beleggingskansen bieden. Bright New World Fund biedt de meest effectieve manier om hierop in te spelen. Een heel bijzonder beleggingsfonds dat zich volledig richt op snel groeiende ontwikkelingen die ook nog eens een bijdrage leveren aan een betere wereld. 

Beleggen in de grootste en belangrijkse aandelen ter wereld

Het Global Titans Fund belegt in aandelen van de grootste en belangrijkste bedrijven ter wereld. De doelstelling van het fonds is het behalen van vermogensgroei door te beleggen in laagvolatiele aandelen uit verschillende economische blokken: Europa, de VS, Japan en China. 

Beleggen in Europese obligaties

Het Dynamic Euro Bond Fund belegt breed gespreid in obligaties uitgegeven door Europese instellingen. Doelstelling van het fonds is om een rendement te behalen dat hoger ligt dan dat van een spaarrekening bij een risico dat lager is dan dat van een aandelenbelegging.
 

Rust en rendement

Het fonds belegt in obligaties die gedekt worden door een vast onderpand, zoals bijvoorbeeld vastgoed. Beleggen in dit soort obligaties levert een aantal voordelen op. Zo kan de beheerder van het fonds heel nauwkeurig sturen op rendement en risico. Daarnaast zijn deze obligaties veel minder afhankelijk van renteontwikkelingen. En de opbrengst is vaak aanzienlijk hoger dan bij gewone obligaties. En dat zie je ook terug bij het koersverloop van het fonds over de afgelopen jaren.

Wijs & van Oostveen Fund Management beheert tevens 9 fondsen die zich richten op verschillende sectoren en regio's, zoals vastgoed, private equity of opkomende landen.

Dit is een reclame. W&O Beleggingsfondsen en haar subfondsen zijn ieder een actief beheerd beleggingsfonds, bezitten een open-end karakter en zijn geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met het Essentiële-informatiedocument kosteloos kunt downloaden vanaf de betreffende website van het subfonds. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Om deze website optimaal te kunnen ervaren adviseren wij het gebruik van cookies. Zie details