Bijkopen

Bent u al participant, dan kunt u eenvoudig bijkopen (minimaal € 100,-). U maakt het bedrag als volgt over:

 • naar rekeningnummer NL40ABNA0831516917
 • op naam van Stichting W&O Beleggingsfondsen
 • vermeld in de omschrijving van uw overboeking de fondscode:
  • WO-BNW voor Bright New World
  • WO-GTF voor het Global Titans Fund
  • WO-DEBF voor het Dynamic Euro Bond Fund
  • WO-ABS voor het ABS Fund
 • vermeld ook uw participatienummer (verplicht).

Wij kunnen uw storting alleen accepteren indien de tenaamstelling van uw rekening waar de storting vandaan komt, gelijk is aan de tenaamstelling van uw participaties

Het aankopen van participaties kan elke 1e en 3e dinsdag van de maand. Als uw inleg uiterlijk op de voorafgaande maandag op de rekening van het fonds is bijgeschreven, wordt uw aankooporder die dinsdag daarop uitgevoerd tegen de afgifteprijs van de dag daarvoor.

Om deze website optimaal te kunnen ervaren adviseren wij het gebruik van cookies. Zie details