Wijs & van Oostveen Fund Management

Wijs & van Oostveen is al meer dan 30 jaar actief als vermogensbeheerder. Sinds 1993 is Wijs & van Oostveen ook actief op het gebied van beleggingsfondsen. Ons palet bestaat momenteel uit 4 fondsen; Bright New World, het W&O Europees Aandelenfonds, het W&O Europees Obligatiefonds en het W&O Obligatie Plus Fonds.

 


 

Inspelen op snelgroeiende innovaties

Nieuwe trends en ontwikkelingen veranderen de wereld. En groeien vaak snel waardoor ze ook mooie beleggingskansen bieden. Bright New World biedt de meest effectieve manier om hierop in te spelen. Een heel bijzonder beleggingsfonds dat zich volledig richt op snel groeiende ontwikkelingen die ook nog eens een bijdrage leveren aan een betere wereld. 

Beleggen in Europese aandelen

Het W&O Europees Aandelenfonds belegt breed gespreid in aandelen van Europese ondernemingen. De doelstelling van het fonds is om op middellange termijn met een lager risico een vergelijkbaar rendement te behalen als de STOXX+ Europe 600 Minimum Variance Index.

Beleggen in Europese obligaties

Het W&O Europees Obligatiefonds belegt breed gespreid in obligaties uitgegeven door Europese instellingen. Doelstelling van het fonds is om een rendement te behalen dat hoger ligt dan dat van een spaarrekening bij een risico dat lager is dan dat van een aandelenbelegging.
 

Rust en uitzicht op een solide rendement*

Uitzicht op een solide rendement. Rust. Plus een prima track record. Dat is waar veel beleggers blij van worden. En dat is waar OPF voor staat. Belegd wordt in obligaties die wel rendement opleveren. Deze obligaties waren tot voor kort alleen toegankelijk voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, maar nu kunt u er dus ook van profiteren.

Dit is een reclame. W&O Beleggingsfondsen en haar subfondsen zijn ieder een actief beheerd beleggingsfonds, bezitten een open-end karakter en zijn geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiële beleggersinformatie kosteloos kunt downloaden vanaf de betreffende website van het subfonds. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Om deze website optimaal te kunnen ervaren adviseren wij het gebruik van cookies. Zie details