Staatsobligatie Fonds

Via het Staatsobligatie Fonds belegt u gespreid in staatsleningen uitgegeven door Europese overheden en de Verenigde Staten. Binnen het fonds is de verdeling van obligaties over de landen zoveel mogelijk evenredig gespreid. Iedere obligatie in het fonds is in beginsel opgenomen voor een gelijk deel.

  • Staatsobligatie Fonds

* Dit is een reclame. Het rendement van het fonds is berekend vanaf de start van het fonds (05-06-2023) op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen het fonds.

** Zie de grafiek:

  • De blauwe lijn vertegenwoordigt de rendementsontwikkeling van het Staatsobligatie Fonds vanaf 9 juni 2023 tot heden.
  • De grijze lijn vertegenwoordigt de rendementsontwikkeling van het Staatsobligatie Index Fonds in de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 9 juni 2023.
  • In juni 2023 is het door FundShare beheerde InDelta Staatsobligatie Index Fonds beëindigd, waarna W&O Beleggingsfondsen het Staatsobligatie Fonds met een soortgelijk beleggingsbeleid heeft opgericht.
  • Om de werking van het Staatsobligatie Fonds van W&O Beleggingsfondsen enigszins aan te tonen is, gezien het gelijksoortige beleggingsbeleid, hier tevens het koersverloop van het InDelta Staatsobligatie Index Fonds opgenomen.
  • Het Staatsobligatie Fonds bezit een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met het Essentiële-informatiedocument hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.