Private Equity Fonds

Via het Private Equity Fonds belegt u gespreid in de grootste en best verhandelbare bedrijven uit de sector Private Equity. Ieder aandeel in het fonds is in beginsel opgenomen voor een gelijk deel.

  • Private Equity Fonds

* Dit is een reclame. Het rendement van het fonds is berekend vanaf de start van het fonds (05-06-2023) op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen het fonds.

** Zie de grafiek:

  • De blauwe lijn vertegenwoordigt de rendementsontwikkeling van het Private Equity Fonds vanaf 9 juni 2023 tot heden.
  • De grijze lijn vertegenwoordigt de rendementsontwikkeling van het Private Equity Index Fonds in de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 9 juni 2023.
  • In juni 2023 is het door FundShare beheerde InDelta Private Equity Index Fonds beëindigd, waarna W&O Beleggingsfondsen het Private Equity Fonds met een soortgelijk beleggingsbeleid heeft opgericht.
  • Om de werking van het Private Equity Fonds van W&O Beleggingsfondsen enigszins aan te tonen is, gezien het gelijksoortige beleggingsbeleid, hier tevens het koersverloop van het InDelta Private Equity Index Fonds opgenomen.
  • Het Private Equity Fonds bezit een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met het Essentiële-informatiedocument hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.