Sector- en Regiofondsen

Wijs Beleggingsfondsen

Op deze pagina treft u informatie aan over de 9 Sector- en Regiofondsen die door Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. worden beheerd.

Private Equity Fonds

Via het Private Equity Fonds belegt u gespreid in de grootste en best verhandelbare bedrijven uit de sector Private Equity. Ieder aandeel in het fonds is in beginsel opgenomen voor een gelijk deel.

Meer informatie

Noord-Amerika Fonds

Via het Noord-Amerika Fonds belegt u gespreid in de grootste en meest verhandelbare bedrijven uit de Verenigde Staten en Canada. Binnen het fonds is de verdeling van aandelen over de sectoren evenredig gespreid. Ieder aandeel in het fonds is in beginsel opgenomen voor een gelijk deel.

Meer informatie

Azië-Pacific Fonds

Via het Azië-Pacific Fonds belegt u gespreid in de grootste en best verhandelbare bedrijven uit de regio Azië-Pacific. Binnen het fonds is de verdeling van aandelen over de sectoren evenredig gespreid. Ieder aandeel in het fonds is in beginsel opgenomen voor een gelijk deel.

Meer informatie

Opkomende Landen Fonds

Via het Opkomende Landen Fonds belegt u gespreid in de grootste en best verhandelbare bedrijven uit onder andere Brazilië, India en China. Momenteel zijn hier de opkomende landen Indonesië, Zuid-Afrika, Chili en Mexico ook aan toegevoegd. Ieder aandeel in het fonds is in beginsel opgenomen voor een gelijk deel.

Meer informatie

Nederland Fonds

Via het Nederland Fonds belegt u gespreid in de grootste en best verhandelbare bedrijven uit Nederland. Ieder aandeel in het fonds is in beginsel opgenomen voor een gelijk deel.

Meer informatie

Vastgoed Fonds

Via het Vastgoed Fonds belegt u gespreid in de grootste en best verhandelbare bedrijven uit de sector Vastgoed. Ieder aandeel in het fonds is in beginsel opgenomen voor een gelijk deel.

Meer informatie

Europa Fonds

Via het Europa Fonds belegt u gespreid in de grootste en best verhandelbare bedrijven uit Europa. Binnen het fonds is de verdeling van aandelen over de sectoren evenredig gespreid. Ieder aandeel in het fonds is in beginsel opgenomen voor een gelijk deel.

Meer informatie

Bedrijfsobligatie Fonds

Via het Bedrijfsobligatie Fonds belegt u gespreid in obligaties uitgegeven door bedrijven uit Europa en Verenigde Staten. Binnen het fonds is de verdeling van obligaties over de landen zoveel mogelijk evenredig gespreid. Iedere obligatie in het fonds is in beginsel opgenomen voor een gelijk deel.

Meer informatie

Staatsobligatie Fonds

Via het Staatsobligatie Fonds belegt u gespreid in staatsleningen uitgegeven door Europese overheden en de Verenigde Staten. Binnen het fonds is de verdeling van obligaties over de landen zoveel mogelijk evenredig gespreid. Iedere obligatie in het fonds is in beginsel opgenomen voor een gelijk deel.

Meer informatie

Documenten Sector- en Regiofondsen

Hieronder vindt u alle documenten die betrekking hebben op de 9 Sector- en Regiofondsen die door Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. worden beheerd.

Formulieren voor het doorgeven van wijzigingen

Met onderstaande formulieren kunt u wijzigingen aan ons doorgeven. In bijvoorbeeld uw woonadres of mobiele nummer. Het plaatsen van een verkoopopdrachten doet u gemakkelijk en digitaal via uw persoonlijke account op het cliëntenportaal. Kies in het menu voor “Opdrachten” en vervolgens “Mutatie portefeuille”. Doorloop vervolgens de stappen in het scherm om uw opdracht te plaatsen. U kunt ook onderstaande verkoopformulieren gebruiken voor het indienen van een verkoopopdracht.

Heeft u een vraag over een specifiek onderwerp, bel ons dan. Dat kan op 020 - 638 82 26.

Veel gestelde vragen - InDelta

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. Tijdens kantooruren zijn onze medewerkers bereikbaar op 020 - 638 82 26. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@wijsbeleggingsfondsen.nl.

 

Over Wijs & van Oostveen

Wijs & van Oostveen is een onafhankelijke vermogensbeheerder gevestigd in Amsterdam. Met ruim 35 jaar ervaring in vermogensbeheer en onze eigen beleggingsfondsen bieden wij cliënten een breed scala aan beleggingsopties. W&O staat hiervoor onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

W&O opereert als een onafhankelijk bedrijf. Dit betekent dat W&O geen onderdeel is van een bank of verzekeraar. De belangrijke aspecten bij de dienstverlening zijn innovatie, kwaliteit en een hoogwaardige service.

Met een team van circa 30 medewerkers bedient W&O ruim 15.000 cliënten. Het beheer van beleggingsfondsen is ondergebracht bij Wijs & van Oostveen Fund Management. Als onderdeel van de overgang van de InDelta fondsen naar W&O wordt het team naar verwachting bovendien uitgebreid met enkele medewerkers die binnen FFM specifiek voor de InDelta propositie hebben gewerkt. Hiermee wordt opgebouwde historische kennis en ervaring rondom de InDelta-fondsen en participanten ook richting de toekomst geborgd.

Geven jullie advies?

U beslist zelf over uw beleggingen. Wijs & van Oostveen Fund Management adviseert u niet. U bent dus zelf verantwoordelijk in welke fondsen u belegt en welke risico’s u daarbij neemt.

Waar vind ik de belangrijke documenten van Wijs Beleggingsfondsen en de ex-InDelta fondsen?

Alle belangrijke documenten kunt u vinden op https://www.wijsbeleggingsfondsen.nl/indelta-documenten.

Meer informatie over de fondsen kunt u vinden op www.wijsbeleggingsfondsen.nl/indelta.

Wanneer kan ik participaties aan- of verkopen?

Wanneer wordt mijn opdracht uitgevoerd?
Opdrachten die wij uiterlijk op 23:59 uur hebben ontvangen, verwerken wij tegen de koers(en) van een handelsdag later. We maken de verkoopopbrengst een handelsdag later over naar uw vaste tegenrekening. De dag daarna ziet u ook de mutatie(s) terug in uw persoonlijke account op het cliëntenportaal. Let wel, soms wordt uw opdracht toch later uitgevoerd. Bijvoorbeeld in het geval van feestdagen.

Voorbeeld
Ontvangen wij uw verkoopopdracht op maandag om 23:59 uur? Dan wordt uw opdracht uitgevoerd tegen de koers(en) van dinsdag. De verkoopopbrengst wordt dan op woensdag overgeboekt naar uw vaste tegenrekening. Een dag later, in dit voorbeeld op donderdag ziet u ook de mutatie(s) terug in uw persoonlijke account op het cliëntenportaal.

Hoe kan ik mijn participaties verkopen?

Het plaatsen van een verkoopopdrachten doet u gemakkelijk en digitaal via uw persoonlijke account op het cliëntenportaal. Kies in het menu voor “Opdrachten” en vervolgens “Mutatie portefeuille”. Doorloop vervolgens de stappen in het scherm om uw opdracht te plaatsen.

Hoe kan ik participaties aankopen?

Voor het aankopen van participaties kunt u uw inleg overboeken naar rekeningnummer NL40ABNA0831516917 ten name van Stichting W&O Beleggingsfondsen, onder vermelding van uw participantennummer. 

Welke andere beleggingsopties biedt Wijs & van Oostveen?

Wijs & van Oostveen biedt een breed scala aan beleggingsopties. Heeft u interesse in één of meerdere van deze opties? Neem dan contact met ons op via 020 – 638 82 26. Wij staan u graag te woord.

Automatische incasso. Ik wil een nieuwe machtiging voor automatische incasso geven

Bestaande incasso

Wanneer u een machtiging heeft verleend aan InDelta voor een automatische incasso, dan wordt deze voortgezet bij Wijs & van Oostveen. U hoeft daarvoor geen nieuwe machtiging aan te geven.  De incasso wordt uitgevoerd op de 28e van de maand door Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. met incassant ID NL37ZZZ342370900000. De gelden zullen worden belegd conform uw beleggingsmix.

Heeft u zelf uw bank opdracht gegeven een periodieke overboeking? Vergeet deze dan niet aan te passen. Het oude rekeningnummer van InDelta is namelijk niet langer in gebruik.

Nieuwe incasso

Voor het verlenen van een nieuwe machtiging voor een automatische incasso maakt u gebruik van het incasso formulier. Het incassoformulier kunt u downloaden via https://www.wijsbeleggingsfondsen.nl/indelta-documenten. Wij verzoeken u deze ondertekend naar ons op te sturen. Dit kan per e-mail: administratie@wijsbeleggingsfondsen.nl of per post naar:

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.
t.a.v. Administratie
Antwoordnummer 11400
1000 PG  AMSTERDAM

Automatische incasso. Ik wil mijn incasso-opdracht opzeggen.

Wanneer u uw incasso opdracht op wil zeggen dan kunt u dat schriftelijk aan ons doorgeven. Dit kan per e-mail: administratie@wijsbeleggingsfondsen.nl of per post naar:

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.
t.a.v. Administratie
Antwoordnummer 11400
1000 PG  AMSTERDAM

De incasso-opdracht kunt u ook zelf stopzetten bij uw bank.

Automatische incasso. Kan ik een automatische incasso laten terugboeken?

Ja, u kunt de incasso binnen 8 weken na afschrijving via uw bank laten terugboeken. Dat gaat als volgt. Zodra de afschrijving wordt teruggeboekt, ontstaat er een debetstand op uw participantennummer. Om deze debetstand op te heffen, zal de beheerder participaties gaan verkopen. Dat kunnen meer of minder participaties zijn dan de beheerder eerder voor u heeft aangekocht. Dat hangt af van de koers op het handelsmoment. Een voorbeeld: met uw automatische incasso van € 50,- zijn 5 participaties tegen een koers van € 10,- aangekocht. Stel dat de koers op het handelsmoment is gedaald naar € 8,- dan zal de beheerder 6,25 participaties moeten verkopen om de debetstand van € 50,- op te heffen. Het omgekeerde is natuurlijk ook mogelijk.

Kan ik nog inloggen op het portaal van InDelta?

Helaas is het niet meer mogelijk om in te loggen op het cliëntenportaal van InDelta. Per e-mail heeft u de instructies voor het activeren van uw persoonlijke account bij W&O Beleggingsfondsen ontvangen.

Wat gebeurt er met de informatie op het portaal van InDelta?

Helaas is het niet meer mogelijk om in te loggen op het cliëntenportaal van InDelta. Per e-mail heeft u de instructies voor het activeren van uw persoonlijke account bij W&O Beleggingsfondsen ontvangen.

Krijg ik een nieuw klantenportaal bij Wijs & van Oostveen?

Wij hebben u per e-mail geïnformeerd met uitleg hoe u uw persoonlijke account op het cliëntenportaal kunt activeren. Heeft u geen e-mail ontvangen? Dan kan het zijn dat wij niet beschikken over de juiste gegevens. Neem dan contact op met 020 – 638 82 26, of stuur een e-mail naar administratie@wijsbeleggingsfondsen.nl.

Wijzigingen. Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

Wilt u een wijziging aan ons doorgeven, bijvoorbeeld in uw woonadres of mobiele nummer? Maak dan gebruik van de formulieren op deze pagina.

Hoe kan ik mijn vaste tegenrekening wijzigen?

U maakt een verificatiestorting van €0,01 over naar NL40ABNA0831516917,  op naam van Stichting W&O Beleggingsfondsen, onder vermelding van VTR wijziging en uw rekeningnummer bij W&O Beleggingsfondsen.

Belangrijk is dat de tenaamstelling van uw nieuwe tegenrekening exact gelijk dient te zijn aan de tenaamstelling van uw rekening bij W&O Beleggingsfondsen.

Hoe kan ik jullie bereiken als ik vragen heb?

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 020 – 638 82 26 of via e-mail naar administratie@wijsbeleggingsfondsen.nl. Wij staan u graag te woord.

Ieder beleggingsfonds bezit een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met het Essentiële-informatiedocument kosteloos hier kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. 

Om deze website optimaal te kunnen ervaren adviseren wij het gebruik van cookies. Zie details