• Home
  • Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. Tijdens kantooruren zijn onze medewerkers bereikbaar op 020 - 638 82 26. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@wijsbeleggingsfondsen.nl.

 

Wijzigingen. Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

Wilt u een wijziging aan ons doorgeven, bijvoorbeeld in uw woonadres of mobiele nummer? Maak dan gebruik van de formulieren op deze pagina

Heeft u vragen, bel ons dan tijdens kantooruren op 020 - 638 82 26. Of stuur een e-mail naar administratie@wijsbeleggingsfondsen.nl.

 


 

Hoe kan ik mijn vaste tegenrekening wijzigen?

U maakt een verificatiestorting van €0,01 over naar NL40ABNA0831516917,  op naam van Stichting W&O Beleggingsfondsen, onder vermelding van VTR wijziging en uw rekeningnummer bij W&O Beleggingsfondsen.

Belangrijk is dat de tenaamstelling van uw nieuwe tegenrekening exact gelijk dient te zijn aan de tenaamstelling van uw rekening bij W&O Beleggingsfondsen.

Automatische incasso. Ik wil een nieuwe machtiging voor automatische incasso geven

Wilt u automatisch periodiek inleggen? Dowload dan onderstaand machtigingsformulier, print het uit en vul het in. 

Doorlopende SEPA-machtiging automatische incasso

U kunt dit machtigingsformulier e-mailen naar administratie@wijsbeleggingsfondsen.nl. Of verzend het per post (postzegel niet nodig) naar: 

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.
t.a.v. Administratie
Antwoordnummer 11400
1000 PG Amsterdam
 

Automatische incasso. Ik wil mijn incasso-opdracht opzeggen.

Het opzeggen van uw incasso-opdracht kunt als volgt aan ons doorgeven: door een e-mail te sturen naar administratie@wijsbeleggingsfondsen.nl of per post:

Wijs & van Oostveen
Afdeling Machtigingen
Herengracht 493
1017 BT Amsterdam
 

Kan ik een automatische incasso laten terugboeken?

Ja, u kunt de incasso binnen 8 weken na afschrijving via uw bank laten terugboeken. Dat gaat als volgt. Zodra de afschrijving wordt teruggeboekt, ontstaat er een debetstand op uw participantennummer. Om deze debetstand op te heffen, zal de beheerder participaties gaan verkopen. Dat kunnen meer of minder participaties zijn dan de beheerder eerder voor u heeft aangekocht. Dat hangt af van de koers op het handelsmoment. Een voorbeeld: met uw automatische incasso van € 50,- zijn 5 participaties tegen een koers van € 10,- aangekocht. Stel dat de koers op het handelsmoment is gedaald naar € 8,- dan zal de beheerder 6,25 participaties moeten verkopen om de debetstand van € 50,- op te heffen. Het omgekeerde is natuurlijk ook mogelijk. 

Wanneer ontvang ik het jaaroverzicht?

Het jaaroverzicht zal uiterlijk eind februari 2022 klaar worden gezet in het online cliëntenportaal. Indien u nog geen account heeft voor dit portaal, dan zullen wij u het overzicht per post sturen.

Waar vind ik het jaaroverzicht?

De jaaroverzichten vindt u in het klantenportaal, onder “Overzichten”. Op de laatste pagina vindt u een toelichting op het jaaroverzicht. Log in op het cliëntenportaal om te overzicht in te zien en te downloaden.

Hoe kan ik participaties aan- of bijkopen?

Bent u nog geen participant in een van de subfondsen van W&O Beleggingsfondsen, dan kunt u participaties aankopen via dit online formulier
De minimale inleg is € 10.000,-.

Bent u al participant, dan kunt u eenvoudig bijkopen (minimaal € 100,-,). U maakt het bedrag als volgt over: 

-  â€‹naar rekeningnummer NL40ABNA0831516917
-  op naam van Stichting W&O Beleggingsfondsen
-  vermeld in de omschrijving van uw overboeking de code van het fonds:

  • WO-BNW voor Bright New World
  • WO-GTF voor het Global Titans Fund
  • WO-DEBF voor het Dynamic Euro Bond Fund
  • WO-ABS voor het ABS Fund

- vermeld ook uw participatienummer (verplicht).

Wij kunnen alleen uw storting accepteren indien de tenaamstelling van uw rekening waar de storting vandaan komt, exact overeenkomt met de tenaamstelling van uw participaties.

Het aankopen van participaties kan elke 1e en 3e dinsdag van de maand. Als uw inleg uiterlijk op de voorafgaande maandag op de rekening van het fonds is bijgeschreven, wordt uw aankooporder die dinsdag daarop uitgevoerd tegen de afgifteprijs van de dag daarvoor.

Hoe kan ik mijn participaties verkopen?

Het plaatsen van een verkoopopdrachten doet u gemakkelijk en digitaal via uw persoonlijke account op het cliëntenportaal. Kies in het menu voor “Opdrachten” en vervolgens “Mutatie portefeuille”. Doorloop vervolgens de stappen in het scherm om uw opdracht te plaatsen.

Wat zijn de aan- en verkoopkosten van de fondsen van W&O Beleggingsfondsen?

De aan- en verkoopkosten van de fondsen zijn 0,5% en 1,25% van de afgifteprijs. 

Wanneer kan ik participaties aan- en verkopen binnen Wijs Beleggingsfondsen?

De aan- en verkoopmomenten zijn als volgt:

Participaties in het Bright New World Fund, het Global Titans Fund, het Dynamic Euro Bond Fund en het ABS Fund kunt u iedere 1e en 3e dinsdag van de maand aan- en verkopen. 
 

Ik wil overstappen tussen de verschillende fondsen. Hoe wordt mijn opdracht uitgevoerd?

De aan- en verkoopmomenten van de beleggingsfondsen zijn als volgt:

  • Participaties in het Bright New World Fund, het Global Titans Fund, het Dynamic Euro Bond Fund en het ABS Fund kunt u iedere 1e en 3e dinsdag van de maand aan- en verkopen. 

Als u wilt overstappen tussen de verschillende fondsen, dan wordt uw opdracht als volgt uitgevoerd:

  • U stapt over van bijvoorbeeld Bright New World naar het Global Titans Fund of Dynamic Euro Bond Fund of visa versa. U kunt twee keer per maand switchen: iedere 1e en 3e dinsdag van de maand. Het verkoop- en aankoopmoment vindt gelijktijdig plaats; de vrijgekomen gelden worden direct herbelegd.
Om deze website optimaal te kunnen ervaren adviseren wij het gebruik van cookies. Zie details