• Home
  • Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. Tijdens kantooruren zijn onze medewerkers bereikbaar op 020 - 638 82 26. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@wijsbeleggingsfondsen.nl.

 

Wijzigingen. Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

Wilt u een wijziging aan ons doorgeven, bijvoorbeeld in uw woonadres of mobiele nummer? Maak dan gebruik van de formulieren op deze pagina

Heeft u vragen, bel ons dan tijdens kantooruren op 020 - 638 82 26. Of stuur een e-mail naar administratie@wijsbeleggingsfondsen.nl.

 


 

Hoe kan ik mijn vaste tegenrekening wijzigen?

U maakt een verificatiestorting van €0,01 over naar NL40ABNA0831516917,  op naam van Stichting W&O Beleggingsfondsen, onder vermelding van VTR wijziging en uw rekeningnummer bij W&O Beleggingsfondsen.

Belangrijk is dat de tenaamstelling van uw nieuwe tegenrekening exact gelijk dient te zijn aan de tenaamstelling van uw rekening bij W&O Beleggingsfondsen.

Automatische incasso. Ik wil een nieuwe machtiging voor automatische incasso geven

Wilt u automatisch periodiek inleggen? Dowload dan onderstaand machtigingsformulier, print het uit en vul het in. 

Doorlopende SEPA-machtiging automatische incasso

U kunt dit machtigingsformulier e-mailen naar administratie@wijsbeleggingsfondsen.nl. Of verzend het per post (postzegel niet nodig) naar: 

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.
t.a.v. Administratie
Antwoordnummer 11400
1000 PG Amsterdam
 

Automatische incasso. Ik wil mijn incasso-opdracht opzeggen.

Het opzeggen van uw incasso-opdracht kunt als volgt aan ons doorgeven: door een e-mail te sturen naar administratie@wijsbeleggingsfondsen.nl of per post:

Wijs & van Oostveen
Afdeling Machtigingen
Herengracht 493
1017 BT Amsterdam
 

Kan ik een automatische incasso laten terugboeken?

Ja, u kunt de incasso binnen 8 weken na afschrijving via uw bank laten terugboeken. Dat gaat als volgt. Zodra de afschrijving wordt teruggeboekt, ontstaat er een debetstand op uw participantennummer. Om deze debetstand op te heffen, zal de beheerder participaties gaan verkopen. Dat kunnen meer of minder participaties zijn dan de beheerder eerder voor u heeft aangekocht. Dat hangt af van de koers op het handelsmoment. Een voorbeeld: met uw automatische incasso van € 50,- zijn 5 participaties tegen een koers van € 10,- aangekocht. Stel dat de koers op het handelsmoment is gedaald naar € 8,- dan zal de beheerder 6,25 participaties moeten verkopen om de debetstand van € 50,- op te heffen. Het omgekeerde is natuurlijk ook mogelijk. 

Wanneer ontvang ik de jaaropgave?

De jaaropgave zal uiterlijk eind februari 2020 klaar worden gezet in het online cliëntenportaal. Indien u nog geen account heeft voor dit portaal, dan zullen wij u het overzicht per post sturen.

Hoe kan ik participaties aan- of bijkopen?

Bent u nog geen participant in een van de subfondsen van W&O Beleggingsfondsen, dan kunt u participaties aankopen via dit online formulier
De minimale inleg is € 2500,-.

Bent u al participant, dan kunt u eenvoudig bijkopen (minimaal € 100,-). U maakt het bedrag als volgt over: 

-  â€‹naar rekeningnummer NL40ABNA0831516917
-  op naam van Stichting W&O Beleggingsfondsen
-  vermeld in de omschrijving van uw overboeking de code van het fonds:

  • WO-BNW voor Bright New World
  • WO-EOB voor het W&O Europees Obligatiefonds
  • WO-EAA voor het W&O Europees Aandelenfonds
  • WO-ABS voor het W&O Asset Backed Securities Fund

- vermeld ook uw participatienummer (verplicht).

Wij kunnen alleen uw storting accepteren indien de tenaamstelling van uw rekening waar de storting vandaan komt, exact overeenkomt met de tenaamstelling van uw participaties.

Het aankopen van participaties in Bright New World, het W&O Europees Obligatiefonds en het W&O Europees Aandelenfonds kan elke 1e en 3e dinsdag van de maand. Het aankopen van participaties in het W&O Asset Backet Securities Fund kan elke 1e dinsdag van de maand. Als uw inleg uiterlijk op de voorafgaande maandag op de rekening van het fonds is bijgeschreven, wordt uw aankooporder die dinsdag daarop uitgevoerd tegen de afgifteprijs van de dag daarvoor.

Hoe kan ik mijn participaties verkopen?

Wilt u participaties verkopen, dan maakt u gebruik van het verkoopformulier.

U kunt het ingevulde verkoopformulier per post (postzegel niet nodig) sturen naar: 

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.
t.a.v. Administratie
Antwoordnummer 11400
1000 PG Amsterdam

Of scan het samen met de benodige bijlagen in en e-mail het naar: administratie@wijsbeleggingsfondsen.nl

Uw participaties in Bright New World, het W&O Europees Aandelenfonds en het W&O Europees Obligatiefonds kunt u elke 1e en 3e dinsdag van de maand verkopen tegen de afgifteprijs van de dag ervoor. Uw participaties in het W&O Asset Backed Securities Fund kunt u elke 1e dinsdag van de maand verkopen tegen de afgifteprijs van de dag daarvoor. Uw verkooporder dient dan uiterlijk de voorafgaande maandag vóór 24:00 uur in bezit te zijn van de beheerder. Verkooporders die de beheerder later dan maandag 24:00 uur ontvangt, worden uitgevoerd op het eerstvolgende uittredingsmoment tegen de afgifteprijs van de dag daarvoor.

U kunt het geld binnen circa 3 werkdagen op uw vaste tegenrekening verwachten.

Wat zijn de aan- en verkoopkosten van de fondsen van W&O Beleggingsfondsen?

De aan- en verkoopkosten van de fondsen zijn 0,5% en 1,25% van de afgifteprijs. 

Wanneer kan ik participaties aan- en verkopen binnen Wijs Beleggingsfondsen?

De aan- en verkoopmomenten zijn als volgt:

1.    Participaties in Bright New World, het W&O Europees Aandelenfonds en het W&O Europees Obligatiefonds kunt u iedere 1e en 3e dinsdag van de maand aan- en verkopen. 
2.    Participaties in het Asset Backed Securities Fund (ABS Fund) kunt u alleen op de 1e dinsdag van de maand aan- en verkopen. 

Ik wil overstappen tussen de verschillende fondsen. Hoe wordt mijn opdracht uitgevoerd?

De aan- en verkoopmomenten van de beleggingsfondsen zijn als volgt:

1.    Participaties in Bright New World, het W&O Europees Aandelenfonds en het W&O Europees Obligatiefonds kunt u iedere 1e en 3e dinsdag van de maand aan- en verkopen. 
2.    Participaties in het Asset Backed Securities Fund (ABS Fund) kunt u alleen op de 1e dinsdag van de maand aan- en verkopen. 

Als u wilt overstappen tussen de verschillende fondsen, dan kan uw opdracht als volgt worden uitgevoerd:

  1. U stapt over van bijvoorbeeld Bright New World naar het W&O Obligatiefonds of W&O Europees Aandelenfonds of visa versa. U kunt twee keer per maand switchen. Het verkoop- en aankoopmoment vindt gelijktijdig plaats; de vrijgekomen gelden kunnen direct belegd worden.
  2. U stapt over van het ABS Fund naar Bright New World, het W&O Obligatiefonds of het W&O Aandelenfonds. Deze overstap kan eens per maand. Het verkoop- en aankoopmoment vindt gelijktijdig plaats; de vrijgekomen gelden kunnen direct worden belegd.
  3. U stapt over van Bright New World, het W&O Obligatiefonds of het W&O Aandelenfonds naar het ABS Fund. U verkoopt uw participaties in een van de fondsen op de 3e dinsdag van de maand. De verkoopopbrengst blijft liquide op uw rekening tot het eerstvolgende handelsmoment van het ABS Fund, de 1e dinsdag van de maand. Deze situatie doet zich niet voor wanneer u overstapt op de 1e dinsdag van de maand; uw verkoopopbrengst wordt dan direct weer belegd.     
Om deze website optimaal te kunnen ervaren adviseren wij het gebruik van cookies. Zie details